Category Archives: Nhà Đất

Dịch vụ nhà đất là một trong các dịch vụ mà chúng tôi đảm nhiệm hơn 10 năm,
+ Hợp thức hóa nhà đất ( Quyền Sổ Hồng ).
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Quyển sổ đỏ )
+ Xin giấy phép xây dựng – Hoàn công – Đăng bộ.
+ Sự tách chia – thửa, đo vẽ bản đồ trong và ngoài nhà đất
+ Giấy chứng nhận ” công chứng, Giấy sang nhượng – Sang tên.

Điện Thoại
Địa Chỉ
Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th